Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Koban / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

doc. Ing. arch. Juraj Koban
dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach

zdroj

Technická univerzita - Košice

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.