Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Tomáš Sabol / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

doc. Ing. Tomáš Sabol CSc.
dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

zdroj

TU - KOšice

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.