Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vojtech Boháč / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

prof. ThDr. Vojtech Boháč PhD.
bývalý dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.