Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Bernasovský / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Ivan Bernasovský

prof. RNDr. Ivan Bernasovský DrSc.
dekan Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.