Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Petráš / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

prof. Ing. Dušan Petráš PhD.
bývalý dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave

zdroj

STU - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.