Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Michal Tkáč / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč CSc.
dekan Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach

zdroj

Podnikovohospodárska fakulta EU - Košice

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.