Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľudmila Lipková / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Ľudmila Lipková

prof. Ing. Ľudmila Lipková CSc.
dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

* 25.11.1951 Moravské Lieskové
vzdelanie

1967 - 1970 SVŠ Zlín, Partizánske
1970 - 1975 Obchodná fakulta, Vysoká škola ekonomická, Bratislava
1975 - 1979 externá ašpiratúra, titul CSc.
1993 habilitácia, titul doc.
2004 - vymenovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore medzinárodné vzťahy

Stáže:

1992 - 2000 Francúzsko
1992 Ecole superiere de commerce Lyon, Francúzsko
1994 Južná Kórea
1994 KOICA, Soul, Kórejská republika
2000 Unversité de Poitiers, Francúzsko
2004 KOICA, Soul, Kórejská republika
2011 Taiwan, prednáškový pobyt

životopis

Ľudmila Lipková je dekankou Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave od roku 2001.

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila v roku 1975 ako asistentka na Katedru ekonomiky zahraničného obchodu VŠE. Pracovala tu do roku 1982, neskôr aj ako odborná asistentka.
V rokoch 1982 - 1990 pracovala v Medzinárodnom ústave ekonomických problémov svetovej soc. sústavy (RVHP). Od roku 1990 bola odbornou asistentkou na Obchodnej fakulte katedry medzinárodného obchodu, od roku 1993 tu zastávala pozíciu docentky. V rokoch 1996 - 2002 bola vedúcou Katedry hospodárskej diplomacie.
Ľudmila Lipková je šéfredaktorkou časopisu Medzinárodné vzťahy.

Prierez kariéry:

1975 - 1982 Vysoká škola ekonomická, Bratislava, Katedra ekonomiky zahraničného obchodu, asistentka, odborná asistentka
1982 - 1990 Medzinárodný ústav ekonomických problémov svetovej soc. sústavy (RVHP), vedecký pracovník
1990 Obchodná fakulta katedry medzinárodného obchodu, odborná asistentka, docentka (od roku 1993)
1996 - 2002 vedúca Katedry hospodárskej diplomacie
2000 Fakulta medzinárodných vzťahov, EU, poverená vedením fakulty
od roku 2001 dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Členstvo v organizáciách a spoločnostiach:

Vedecká rada Fakulty medzinárodných vzťahov EU
Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave
Vedecká rada Fakulty medzinárodných obchodov VŠE v Prahe

tvorba

Ľudmila Lipková je autorkou viacerých odborných článkov a publikácií.

1996 Svetový obchod
1998 Medzinárodné hospodárske vzťahy (spoluautorka)
2002 Svetové hospodárstvo
Ekonomická encyklopédia

záujmy

literatúra, cestovanie, hudba

zdroj

EU - Bratislava; F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 307.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.