Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľubomír Strieška / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

doc. Ing. Ľubomír Strieška CSc.
dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

zdroj

EU - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.