Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Stojan Russev / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Stojan Russev

prof. Ing. Stojan Russev CSc.
dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

vzdelanie

1976 Ekonomická Univerzita v Sofii, CSc.
1967 SVŠT, Elektrotechnická fakulta, špecializácia Automatizačná technika

životopis

Zamestnania

od 1990 Ekonomická Univerzita v Bratislave
1976-1990 Ekonomická Univerzita v Sofii
1968-1976 Akademia spoločenských vied a sociálneho riadenia v Sofii

Vedecká orientácia
Metodologické aspekty tvorby informačných systémov, Softvérové inžinierstvo, Automatizácia projektovania a programovania

Pedagogická činnosť
Databázové technológie, Softvérové inžinierstvo, Systémy automatizácie projektovania a programovania

tvorba

Vedecko-výskumné úlohy
Podielal sa na riešení 37 oponovaných vedecko-výskumných štúdii z oblasti IT, z ktorých 21 v zahraniči a u 19 ako vedúci riešiteľ

Publikačná činnosť
9 monografii, 10 učebníc, 3 skriptá, 25 vedeckých štúdii, z ktorých 13 v zahraniči, 36 vystúpení na konferenciách, z ktorých 12 v zahraniči, 47 citácii

Vybrané publikácie
Russev, S. a kol.: Metódy vývoja informačných systémov, Ekonóm Bratislava, 2002
Russev, S. a kol.: Automatizácia tvorby informačných systémov, Ekonóm Bratislava, 2003
Russev, S. a kol.: Informačný systém na podporu riadenia fakúlt 1 a 2 časť, Ekonóm Bratislava, 2005

Členstvo vo vedeckých radách
VR EU v Bratislave
FHI EU v Bratislave
FIIT STU v Bratislave
Fakulta Podnikateľská VUT Brno
Fakulta informatiky a manažmentu Univerzita Hradec Králové
Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

zdroj

EU - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.