Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Lukačka / spoločenské vedy

Ján Lukačka

prof. PhDr. Ján Lukačka CSc.
historik, Historický ústav SAV, FF UK

* 20.11.1952 Krnča, okr. Topoľčany
vzdelanie

1976 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
každoročne Maďarsko
1992, 1993 Vatikán
1990, 1991 Viedeň

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od r. 1995 Filozofická fakulta UK Bratislava
od r. 1977 Historický ústav SAV 1989-1995, od r. 2000 vedúci oddelenia najstarších dejín HÚ SAV 1989-1990 vedecký tajomník HÚ SAV

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Komission für genetische siedlungsforschung pri Univerzite v Bonne
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (1990-2000 tajomník)

tvorba

2002 Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku
2000 A Concise history of Slovakia (spoluautor)
1998 Kronika Slovenska I. (spoluautor)
Pramene k dejinám Slovenska II, IV, V, VI (spoluautor)

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.