Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Kopčanský / prírodné vedy

Peter Kopčanský

doc. RNDr. Peter Kopčanský CSc.
fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

* 2.12.1955 Zakamenné
vzdelanie

1980 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Študijné pobyty:
1996 Anglicko
1983 ZSSR

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej fyziky SAV (od 1991 riaditeľ)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Najdôležitejšie výsledky:

Vysvetlenie vzrastu elektrického odporu amorfných kovov po ožiarení neutrónmi pomocou Zimannovej teórie.
Teórie magnetoviskozity magnetických kvapalín.
Vytvorenie štruktúr magnetických dier v magnetických kvapalinách.
Teória elektrického a magnetického Frederiksonovho prechodu vo feronematickách.
Naviazanie biologicky aktívnych látok na magnetické kvapaliny.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Vedecké kolégiu SAV pre matematiku, fyziky a informatiku
Vedecká rada PF UPJŠ

e-mail: kopcan@saske.sk

tvorba

Monografia:

1997 Physic in experiments (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 75

Vedecká výchova: 6

Medzinárodné projekty: 6

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.