Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Slavomír Michálek / spoločenské vedy

Slavomír Michálek

PhDr. Slavomír Michálek CSc.
historik, Historický ústav SAV

* 24.12.1961 na Myjave
vzdelanie

1984 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijný pobyt:
1984-1986 Filozofická fakulta UK Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1997-1998 Právnická fakulta UK Bratislava, odborný asistent
od 1986 Historický ústav SAV, Bratislava

Výskumné zameranie:
Americká zahraničná politika voči Československu v dvadsiatom storočí, osobnosti československej zahraničnej politiky z radov Slovákov (Ján Papánek, Štefan Osuský, Vladimír Hurban, Juraj Slávik, Ivan Krno), vznik OSN, slovenský exil a krajania v USA.

Zahraničné stáže:

2002 University of Toronto, Canada
1999 George Washington University, Washington DC
1997 Hoover Institution and Archives., Stanford University, California
1996 George Washington University, Washington DC
1995 New York Public Library a Columbia University, New York
1995 Woodrow Wilson Center, Washington DC
1992 Oxford University, Veľká Británia

Ocenenia:

Cena Egona Erwina Kischa /Nadácia EEK, 2000 a 2003
Medaila M. R. Štefánika /Ministerstvo zahraničných vecí SR, 1999
The American Eagle /Jan and Betka Papanek Foundation, 1996

e-mail: mich2412@yahoo.com

tvorba

Monografie:
2005 Prípad Oatis, československý komunistický režim verzus dopisovateľ Associated Press. Bratislava, s. 293.
2002 Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín prvej polovice XX. storočia. Bratislava, VEDA 2003, str. 686 (hlavný autor a editor)
Andrew Valuchek, As they knew him. Bratislava, Veda, pp. 232.
1999 Brezová pod Bradlom, Osobnosti (ne)známe. Bratislava, PPB, 284 strán.
1999 Diplomat Štefan Osuský. Bratislava VEDA , 520 strán.
1996 Ján Papánek, politik, diplomat, humanista. Bratislava, VEDA, 320 strán.
1995 Nádeje a vytriezvenia, československo-americké hospodárske vzťahy v rokoch 1945-1951. Bratislava VEDA, 186 strán.

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.