Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Darina Múdra / spoločenské vedy

Darina Múdra

PhDr. Darina Múdra DrSc.
hudobná vedkyňa, Ústav hudobnej vedy SAV

* 10.02.1942 Bratislava
vzdelanie

1966 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav hudobnej vedy SAV
Filozofická fakulta UK
Slovenské národné múzeum Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

Katalóg hudobnohistorických prameňov na Slovensku pre hudobné pamiatky obdobia klasicizmu

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Association of Music Libraries
Vedecké kolégium SAV pre vedy o jazyku, literatúre and umeniach

tvorba

Monografie:

1996 Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch
1993 Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus
1982 Joseph Haydn a Slovensko
1971 Die Musik in Spišská Kapitula in der Zeit der Klassik

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.