Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Nikodým / spoločenské vedy

Dušan Nikodým

JUDr. Dušan Nikodým CSc.
právnik, Ústav štátu a práva SAV

* 9.12.1929 Bratislava
vzdelanie

1952 - Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
2001 Dánsko
1968, 1990 Nemecko
1966 Portugalsko
1966, 2000 Francúzsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav štátu a práva SAV, od 2002 riaditeľ
Národná rady SR Bratislava, vedúci legislatívneho oddelenia
Slovenská národná rada

Monografie:

1970 Nová úprava správneho konania (spoluautor)
1969 Kontrola v štáte a hospodárskej správe
1968-1970, 1990-2002 Štúdie: zamerané na deľbu mocí a ústavnoprávnu problematiku

Ocenenia:

1999 Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

e-mail: usap@klemens.savba.sk

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.