Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Kliment Ondrejka / spoločenské vedy

Kliment Ondrejka

PhDr. Kliment Ondrejka CSc.
hudobný vedec, Ústav hudobnej vedy SAV

* 9.12.1929 Liptovské Sliače
vzdelanie

1956 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav hudobnej vedy SAV
Umenovedný ústav SAV
Osvetový ústav Bratislava
Matica slovenská Martin

Najdôležitejšie výsledky:

V oblasti výskumu pohybového folklóru.

tvorba

Publikácie:
1998 Slovník stredoslovenského nárečia v Liptovských Sliačoch (spoluautor)
1996 Tanečná, hrová a zábavová biliografia I. - V.
1991 Slovenské ľudové tance (spoluautor)
1974-1990 Deti deťom I. - V. - XIV.

autor televíznych a rozhlasových folklórnych programov

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.