Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Oľga Ovečková / spoločenské vedy

Oľga Ovečková

prof. JUDr. Oľga Ovečková DrSc.
právnička, Ústav štátu a práva SAV

* 5.03.1939 Prešov
vzdelanie

1961 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1991 Juhoafrická republika
1987 Nemecko
1986 Kuba
1978, 1981, 1990 Poľsko
1968, 1979 ZSSR

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Legislatívna rada vlády SR
Predsedníctvo SAV, 1990-1992 podpredsedníčka
Katedra obchodného, hodpodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty UK Bratislava
Ústav štátu a práva SAV, 1988-1995 riaditeľka, od 1992 predsedníčka vedeckej rady, od roku 1995 členka vedeckej rady

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Učená spoločnosť SAV
Vedecké kolégium SAV pre vedy o človeku a spoločnosti

Ocenenia:

2003 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
2001 Zlatá medaila Univerzity J. A. Komenského v Bratislave
1994 Strieborná medaila SAV
1989 Strieborná plaketa Františka Palackého za zásluhy o rozvoj spoločenských vied
1989 Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

e-mail: usapovec@klemens.savba.sk

tvorba

Monografie:

1996 Obchodný zákonník - komentár
1994 Slovník obchodného práva
1983 Zodpovednosť v hospodárskom práve

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.