Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Pavol Palkovič / spoločenské vedy

Pavol Palkovič

prof. PhDr. Pavol Palkovič DrSc.
divadelný teoretik, Kabinet divadla a filmu SAV

* 14.06.1930 Kúty
+ 7.4.2009
vzdelanie

1953 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1985 Spojené štáty americké

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava
Kabinet divadla a filmu SAV
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Pedagogická fakulta UK Trnava
Vysoká škola pedagogická Bratislava

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská teatrologická spoločnosť

tvorba

Monografie:

1999 Život drámy a duchovný rozmer divadla
1986 Cestami rozhlasovej tvorby I. II. (Bratislava)
1985 Interpretácia klasiky v súčasnom divadle
1982 Dialógy s Tajovským
1972 Jozef Gregor Tajovský, realistický dramatik slovenskej predprevratovej dediny

Vedecká výchova: 1

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.