Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Július Pašteka / spoločenské vedy

Július Pašteka

prof. PhDr. Július Pašteka DrSc.
teatrológ, filmológ, literárny vedec, Kabinet divadla a filmu SAV

* 16.07.1924 Sereď
vzdelanie

1949 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1946 Švajčiarsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Kabinet divadla a filmu SAV
Umenovedný ústav SAV
Vysoká škola muzických umení
Kabinet orientalistiky SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV, 1965-1969 šéfredaktor revue Slovenské divadlo

Členstvo vo vedeckých organizácicách:

Slovenská teatrologická spoločnosť

Ocenenia:

Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa, udelený prezidentom SR
Veľký kríž rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého

e-mail: kadfsekr@savba.sk

tvorba

Monografie:


2009-2012 Editor desitiach zväzkov Zobrané literárne a mysliteľské diela Pavla Straussa
2004 Literatúra ako svetlo
2002 Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny
1998 Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku I. II. Eseje o svetových dramatikoch
1991 Slovenská dramatika v epoche realizmu
1976 Estetické paralely umenia
1961 Majster Pavol z Levoče (spoluautor). Majstri slovenskej palety
1957 Literárna siluetka J. W. Goetheho

Editor diel domácich a zahraničných autorov:

Jozef Felix, Janko Silan, Ladislav Hanus, Jozef Kútnik Šmálov, Karol Strmeň, Július Barč-Ivan, Rudolf Dilong

Vedecká výchova: 1

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.