Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Oľga Pecháňová / prírodné vedy

Oľga Pecháňová

RNDr. Oľga Pecháňová CSc.
biochemička, riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV

* 13.11.1962 Bratislava
vzdelanie

1986 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1995 získala vedeckú hodnosť CSc. na Lekárskej fakulte UK v Bratislave po obhájení práce Včasné odpovede myokardu a cievnej steny na hemodynamické preťaženie.

2006 jej udelili vedeckú hodnosť DrSc. za doktorskú dizertačnú prácu Úloha oxidu dusnatého v experimentálnej hypertenzii v ÚNPF SAV.

Študijné pobyty:
2001 Nemecko
1999 Fínsko
1995 Japonsko
1994 Francúzsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, od 1997 vedecká sekretárka,
od 1.apríla 2007 riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Biochemicko-funkčné rozpracovanie nového modelu experimentálnej hypertenzie, tzv. NO-deficitnej a analýza vplyvu niekoľkých nových fyziologicky účinných látok na vývoj a regresiu NO-deficitnej hypertenzie a hypertrofie srdca.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Society for Heart Research
International Society for Hypertension
Česká hypertenziologická společnost
Slovenská lekárska spoločnosť

Ocenenia:

2007
Cena literárneho fondu za rok 2006, prémia za vedeckú a odbornú literatúru,
kategória biologické a lekárske vedy (Mgr. Iveta Bernátová, CSc., RNDr. František Kristek, CSc., Doc. MUDr. Jozef Török, CSc. , RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. (Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV) za Mechanizmy regulácie krvného tlaku a ich poruchy, UK)

e-mail: pechan@unpf.savba.sk

tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 100 / 1

Vedecká výchova: 2

Medzinárodné projekty: 3

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.