Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Pavúk / spoločenské vedy

Juraj Pavúk

doc. PhDr. Juraj Pavúk DrSc.
archeológ, Archeologický ústav SAV

* 8.03.1935 Kožany, okr. Bardejov
vzdelanie

1959 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1980-1998 Bulharsko
1969, 1995 Grécko
od r. 1965 viackrát Nemecko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Archeologický ústav SAV

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Conseil permanent Union internationale des sciences prehistoriques et protohistoriques
Nemecký archeologický ústav
Poľská akadémia vied a umení

Manželka: doc. PhDr. Viera Němejcová - Pavúková CSc., archeologička, 9. 3. 1937-7. 4. 1997

e-mail: nraupavu@savba.sk

tvorba

Monografie:

1995 Siedlung und Gräber der Ludanice-Gruppe in Jelšovce (spoluautor)
1994 Štúrovo. Ein Siedlungsplatz der Kultur mit Linearkeramik und der Želiezovce-Gruppe
1981 Umenie a život doby kamennej

Časopisecké publikácie: 200

Vedecká výchova: 5

Medzinárodné projekty: 1

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.