Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Pavla Pekárová / prírodné vedy

Pavla Pekárová

RNDr. Pavla Pekárová CSc.
hydrologička, Ústav hydrológie SAV

* 7.10.1957 Senica
vzdelanie

1982 Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Študijné pobyty:
2001 (máj) Institute of Hydrodynamics, Prague, Czech Republic
2000 (september) Ghent University, Belgium
1999 (marec-apríl) Department of Civil and Environmental Engineering, University of Pittsburgh, USA
1997 (august) SMHI Norrköping, Sweden
1993 (október) TU Dresden, Germany
1991 (apríl) Institute of Hydrology BAS, Sofia, Bulgaria

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od r. 1982 Ústav hydrológie SAV

Ocenenia:

Cena SAV za rok 2004 v oblasti spolupráce s vysokými školami za prácu „Vplyv klimatickej zmeny na dynamiku režimu odtoku z povodí SR“.
Prémia Literárneho fondu za rok 2003 v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru za monografiu „Dynamika kolísania odtoku svetových a slovenských tokov“.

e-mail: pekarova@uh.savba.sk

tvorba

Monografie:

PEKÁROVÁ, P.: Dynamika kolísania odtoku svetových s slovenských tokov. VEDA, Bratislava, 2003, 221 str. (0/0).
SVOBODA, A., PEKÁROVÁ, P., MIKLÁNEK, P.: Flood Hydrology of Danube between Devín and Nagymaros. Publication of the Slovak Committee for Hydrology No.5, SVH a ÚH SAV, 2000, 97.
PEKÁROVÁ, P., MIKLÁNEK, P., KONÍČEK, A., PEKÁR, J.: Water Quality in Experimental Basins. Publikácia SVH č. 4.( ISBN 80-967808-8-3), ÚH SAV a SVH, 1999, 96.
PEKÁROVÁ, P., VELÍSKOVÁ, Y.: Modelovaie kvality vody v povodí Ondavy. VEDA, Bratislava, 1998, 256 s.

Časopisecké publikácie: 40

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.