Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jan Pešek / spoločenské vedy

Jan Pešek

doc. PhDr. Jan Pešek DrSc.
historik, Historický ústav SAV

* 3.05.1949 České Budejovice
vzdelanie

1973 Vojenská politická akadémia Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Historický ústav SAV
Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV

Ocenenia:

Cena SAV
Cena a prémia Literárneho fondu

tvorba

Monografie:

2003 Aktéri jednej éry na Slovensku 1948 - 1989. Personifikácia politického vývoja
2001 Kapitoly z politického vývoja
2000 Nástroj represie a politckej kontroly. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1953 - 1970
1999 Pod kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953 - 1970
1998 Odvrátená tvár totality. Politické perzekúcie na Slovensku v rokoch 1948 - 1953

Časopisecké publikácie: 178

Vedecká výchova: 4

Medzinárodné projekty: 6

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.