Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Pavol Petruf / spoločenské vedy

Pavol Petruf

prof. PhDr. Pavol Petruf DrSc.
historik, Historický ústav SAV

* 21.06.1946 Markušovce
vzdelanie

1971 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Historický ústav SAV, 1989-1997 vedúci oddelenia
Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Association des Amis de Maurice Baumont
Komisia pre dejiny medzinárodných vzťahov
Slovensko-rumunská komisia historikov
Slovenská historická spoločnosť pri SAV

tvorba

Monografie:

2012 Vzťahy medzi ČSR a USA 1945 – 1948. Trnava: Towarzystwo Slovákow v Polsce - Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 2012, 179 s.
2011 Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 - 1945. Bratislava: Historický ústav SAV 2011, 328 s.
2009 Česko-Slovensko, Slovensko a Protektorát Čechy a Morava. Vývoj česko-slovenských vzťahov v roku rozpadu spoločného štátu (Na základe výberu článkov uverejnených v novinách České slovo roku 1939). Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 2009, 334 s.
2003 Politické vzťahy medzi Francúzskom a Československom a Francúzskom a Slovenskom (1939 - 1948). Výber z dokumentov. Martin: Matica slovenská 2003, 818 s.
2002 Documents sur les relations politiques entre la France et la Tchécoslovaquie
2000 Taliansko - etiópska vojna 1935 - 1936
1998 La Slovaquie
1993 Marshallov plán
1985 USA a studená vojna

Časopisecké publikácie: 112

Vedecká výchova: 2

Medzinárodné projekty: 1

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.