Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Eduard Pittich / prírodné vedy

Eduard Pittich

RNDr. Eduard Pittich DrSc.
astronóm, Astronomický ústav SAV

* 15.06.1940 Bratislava
vzdelanie

1962 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1990 Švédsko
1977-1978 USA

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Astronomický ústav SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Teória pohybu malých telies slnečnej sústavy s uvážením negravitačných síl

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Medzinárodná astronomická únia
Európska astronomická spoločnosť
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

Ocenenia:

1996 Medzinárodné ocenenie pomenovaním asteroidu 1986 TN1 menom Pittich
1988 Strieborná čestná plaketa SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách
1987 Zlatá medaila ČSAV za rozvoj programu INTERKOZMOS

e-mail: pittich@savba.sk

tvorba

Monografia:

1986 Catalogue of short-period comets

Časopisecké publikácie: 158

Vedecká výchova: 2

Medzinárodné projekty: 3

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.