Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Podoba / spoločenské vedy

Juraj Podoba

PhDr. Juraj Podoba CSc.
etnograf, sociokultúrny antropológ, Ústav etnológie SAV

* 23.03.1958 Bratislava
vzdelanie

1978 - 1981 Filozofická fakulta UJEP Brno
1977 - 1978 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

2001 - 2005 člen Snemu SAV
Vedecká rada ÚEt SAV 1998-2001 podpredseda 2001-2004 predseda
1994 - 1995 University of Cambridge
od 1993 Ústav etnológie SAV
1992 Universität Zürich
1991 - 1992 člen Rady Slovenského rozhlasu
Československá sekcia Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium ľudovej kultúry v Karpatoch a na Balkáne (MKKKB) 1985 - 1989 tajomník 1989 - 1994 predseda
1981 - 1992 Národopisný ústav SAV

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Národopisná spločnosť Slovenska pri SAV
European Association of Social Anthropologists

Ocenenia:

1997 Prémia Literárneho fondu

e-mail: juraj.podoba@savba.sk

tvorba

Spoluautor publikácií:

1999 Divided Europeans: Understanding Ethnicities in Conflict
1998 Dilemmas of Transition: The Environment, Democracy and Economic Reform in East Central Europe
1987 Bratislava / nahlas

Knižné publikácie: 15 (spoluatuor)

Publikácie v zborníkoch: 16

Časopisecké publikácie: 37

Medzinárodné projekty: 3

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.