Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Žižňovský / prírodné vedy

Jozef Žižňovský

RNDr. Jozef Žižňovský CSc.
astronóm, Astronomický ústav SAV

* 4.10.1946 Prešov
+ 15.6.2013 Tatranska Lomnica
vzdelanie

1972 Prírodovodecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1998 Argentína

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Astronomický ústav SAV, 1990-1993 zástupca riaditeľa

Najdôležitejšie výsledky:

1990 Objav variabilného magenitckého poľa chemicky pekuliárnej hviezdy HR 6127

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Astronomical Union
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

e-mail: ziga@ta3.sk

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.