Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladislav Zikmund / medicína

Vladislav Zikmund

MUDr. Vladislav Zikmund DrSc.
lekár, psychiater, fyziológ, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

* 2.02.1925 Žilina
vzdelanie

1951 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1968 Holandsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Lekárska fakulta UK Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

Elektrofyziologické prejavy mentálnych procesov, psychosomatické aspekty chorôb.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris (člen výboru)
International Brain Research Organization
The Royal Society of Medicine London
Slovenská lekárska spoločnosť

e-mail: zikmund@upf.savba.sk

tvorba

Monografie:

1985 Okohybné regulácie pre zrakovej percepcii pohybu u človeka
1957 Psychobiografický rozbor životopisu (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 250

Vedecká výchova: 1

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.