Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Július Šútor / prírodné vedy

Július Šútor

RNDr. Július Šútor DrSc.
hydrológ, Ústav hydrológie SAV

* 6.10.1935 Veľké Uherce, okr. Topoľčany
vzdelanie

1959 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
2005 USA
1995 Švédsko
1970 ZAR
1968 Austrália
1996USA
od 1962 viackrát ZSSR

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav hydrológie SAV, 1991 - 2004 riaditeľ
Ústav hydrológie a hydrauliky SAV

Najdôležitejšie výsledky:

V hydrológii pôdy.
Transport vody a tepla vo vodou nenasýtenom pórovitom prostredí.
Fyzikálne modelovanie dynamiky zásob vody v zóne aerácie pôdy a jeho spracovanie.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Európska geofyzikálna únia
Association of Hydraulic Research
International Society of Soil Science
Asociácia hydrológov Slovenska (od 2002 prezident ASC)
Slovenská pedologická spoločnosť
Bioklimatologická spoločnosť
Únia krajinných inžinierov

Ocenenia:

2005 Strieborná plaketa SPU Nitra
2003 Plaketa Akademika Duba
2000 Cena SAV
1995 Medaila Stavebnej fakulty STU
1995 Zlatá čestná plaketa SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách

e-mail: sutor@uh.savba.sk


tvorba

Monografie:

2002 Charakteristiky zóny aerácie pôd Východoslovenskej nížiny (spoluautor)
2000 Hydrofyzikálne charakteristiky Žitného ostrova (spoluautor)
1997 The HYDRUS - ET Software Package for Simulating the One - Dimensional Movement of Water (spoluautor)
1995 Hydrológia Východoslovenskej nížiny (spoluautor)

Časopisecké publikácie a patenty: 87 / 6

Vedecká výchova: 5
Vedecká výchova: 6

Medzinárodné projekty: 2

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.