Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Monika Vrzgulová / spoločenské vedy

Monika Vrzgulová

PhDr. Monika Vrzgulová CSc.
etnologička, Ústav etnológie SAV

* 13.06.1965 Trenčín
vzdelanie

1987 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
2004 Yad Vashem, Izrael

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav etnológie SAV, 2004-2007 predsedníčka Vedeckej rady

Najdôležitejšie výsledky:

V oblasti urbánnej etnológie a štúdia holokaustu.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV

Ocenenia:

1998 Mladý výskumník roka, cena SAV

e-mail: monika.vrzgulova@savba.sk

tvorba

Monografie:

2002 Videli sme holokaust (editorka)
1997 Známi neznámi Trenčani. Živnostníci v meste 1918-1948

Časopisecké (vedecké) publikácie: 27

Vedecká výchova: 1

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.