Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Rastislava Stoličná / spoločenské vedy

Rastislava Stoličná

PhDr. Rastislava Stoličná DrSc.
etnologička, Ústav etnológie SAV

* 28.03.1948 Litoměřice, ČR
vzdelanie

1971 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Národopisný ústav, neskôr Ústav etnológie SAV 1972, 1998 - 2000 predsedníčka vedeckej rady

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Commission for Ethnological Food Research
Slovenská národopisná spločnosť SAV

Ocenenia:

1996 Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií z Palerma
1995, 2001 Cena SAV
1991 Národná cena SR

e-mail: rastislava.stolicna@chello.sk

tvorba

Monografie:

2012 Stoličná,R.- Nováková, K.: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska.
2006 Stoličná,R.-Benža.,M.-Slavkovský,P.: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe.
2004 Slovenský rok
2004 Jedlo ako kľúč ku kultúre
2000 Kuchyňa našich predkov. Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry
1997 Slovakia - European Contexts of the Folk Culture
1995 Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II. (redaktorka)
1991 Publikácie: Jedlá a nápoje našich predkov
1990 Etnografický atlas Slovenska (redaktorka)


Časopisecké publikácie: 75

Medzinárodné projekty: 2

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.