Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Soták / prírodné vedy

Ján Soták

Doc. RNDr. Ján Soták DrSc.
geológ, Geologický ústav SAV

* 30.11.1957 Michalovce
vzdelanie

1981 Prírodovedecká fakulta MU Brno

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Geologický ústav SAV, od 1985 - predseda vedeckej rady, vedúci detašovaného pracoviska v Banskej Bystrici
1981-1985 Prírodovedecká fakulta MU Brno

Najdôležitejšie výsledky:

1999 Najstaršie fosílne zvyšky v Západných Karpatoch
1998 Identifikácia pohltených segmentov Penninskej zóny v Západných Karpatoch
1985-1990 Analýza mikrofácií a fosílných spoločenstiev mezozoických vápencov

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

European Union of Geosciences
International Association of Sedimentologists
Karpatsko-balkánska geologická asociácia
Slovenská geologická spoločnosť pri SAV

e-mail: sotak@savba.sk

tvorba

Časopisecké publikácie: 121

Vedecká výchova: 7

Medzinárodné projekty: 9

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.