Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Slavkovský / spoločenské vedy

Peter Slavkovský

PhDr. Peter Slavkovský DrSc
etnológ, Ústav etnológie SAV

* 10.02.1945 Palúdzka
vzdelanie

2004 získanie vedeckej hodnosti historických vied
1967 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav etnológie SAV
Slovenské národné múzeum Martin

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Medzinárodná komisia pre výskum ľudovej kultúry Karpát a Balkánu
Slovenská národopisná spoločnosť SAV

Ocenenia:

1995, 2001 Cena SAV
1995 Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií G. Pitré - S. Mairno
1991 Národná cena SR

e-mail: peter.slavkovsky@savba.sk

tvorba

Monografie:

2002 Agrárna kultúra Slovenska - premeny v čase
2000 Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry (spoluautor)
1998 Tradičná agrárna kultúra Slovenska. Pestovanie poľnohospodárskych plodín - regionálne a technologické aspekty
1995 Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. II. (vedúci autorského kolektívu
1990 Etnografický atlas Slovenska (tajomník redakčnej rady, redaktor)
1989 Roľník a jeho práca. Tradície poľnohospodárskej výroby slovenského ľudu

Spoluautor 5 odborných monografií pripravených v rámci projektu "Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej ajužnej Európe".

Časopisecké publikácie: 64

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 5

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.