Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Sládek / technika

prof. RNDr. Vladimír Sládek DrSc.
zamestnanec Ústavu stavebníctva a architektúry SAV

* 29.01.1954 Martin
vzdelanie

1978 Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1994 Anglicko
1992, 1997 Japonsko
1987, 1998 USA

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Regularizácia riešenia okrajových úloh metódou hraničných elementov a algoritmy numerickej integrácie regularizovaných a kvázi-singulárnych hraničných integrálov.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Central European Asociation for Computational Mechanics
International Society for Boundary Elements
Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV

Ocenenia:

Fellow of the Wessex Institute of Great Britain
1986, 1998, 2001 Cena Literárneho fondu
1985, 2003 Cena SAV

e-mail: usarvlad@savba.sk

tvorba

Monografie:

1998 Singular integrals in boundary element methods (editor)
1989 Stress analysis by boundary element methods (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 119

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 5

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.