Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Štefan Bugár / manažéri v biznise

Štefan Bugár

Ing. Štefan Bugár
podpredseda Predstavenstva Slovak Telecom, a.s. a predseda dozornej rady T - Mobile Slovensko

životopis

Pôsobil v armáde a naposledy zastával funkciu náčelníka spojovacieho vojska na Generálnom štábe Armády SR. Od roku 1993 pracoval v spoločnosti AT & T Slovakia (American Telephon and Telegraph Company). V spoločnosti Slovak Telecom pôsobil na viacerých postoch.

V rokoch 2000 - 2007 pôsobil vo funkcii podpredsedu predstavenstva Slovak Telecomu, a.s. V období 2004 - 2006 bol členom Dozornej rady spoločnosti T- Mobile Slovensko, a.s.

Je ženatý, má dve deti.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.