Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Miloš Řehůřek / spoločenské vedy

Miloš Řehůřek

JUDr. Miloš Řehůřek DrSc.
právnik, Ústav štátu a práva SAV

* 6.03.1928 Prosetin-Brťoví
+ 10.7.2003 Bratislava
vzdelanie

1951 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav štátu a práva SAV, Bratislava
Akadémia vzdelávania, Bratislava

Ocenenia:

1998 Strieborná čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

tvorba

Monografie:

1997 Právo účasti občanov na správe vecí verejných
1985 Spoločenské organizácie v Československu
1933 Základy teórie samosprávy

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.