Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Rajtár / spoločenské vedy

Ján Rajtár

PhDr. Ján Rajtár CSc.
archeológ, Archeologický ústav SAV

* 4.04.1954 Tesárske Mlyňany
vzdelanie

1978 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:

1989 - 1991 Nemecko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Archeologický ústav SAV, 1992 - 2000 vedúci oddelenia

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV (predseda)
Národný komitét pre archeológiu na Slovensku
Deutsches Archäologisches Institut Berlin (člen-korešpondent)

e-mail: nraurajt@savba.sk

tvorba

Monografie:

2001 Po stopách Rimanov na Dunaji - Kelemantia-Brigetio. Tracing the Romans on the Danube - Kelemantia-Brigetio. Auf den Spuren der Römer and der Donau - Kelemantia-Brigetio. Rómaiak nyomán a Duna mentén (spoluautor)
1998 Včasná a stará laténska doba. Prvé historické etniká na Slovensku. In: D.Kováča kol., Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konča 19. storočia (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 71

Medzinárodné projekty: 9

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.