Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Podrimavský / spoločenské vedy

Milan Podrimavský

PhDr. Milan Podrimavský CSc.
historik, Historický ústav SAV

* 8.11.1943 Teplý Vrch
+ 24.9.2011 Bratislava
vzdelanie

1965 Filozofická fakulta UPJŠ Prešov

životopis

Pracoviská a výžnamné funkcie:

Historický ústav SAV, od 1995 - 2006 - zástupca riaditeľa

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovensko - maďarská komisia historikov

e-mail: histpodr@savba.sk

tvorba

Monografie:

1992 vedúci autorského kolektívu, Dejiny Slovenska III.
1986 spoluautor, Dejiny Slovenska IV.
1983 Slovenská národná strana v druhej polovici 19. storočia

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.