Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Mária Gerová / medicína

Mária Gerová

MUDr. Mária Gerová DrSc.
lekárka, fyziologička, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

* 1.02.1926 Žilina
vzdelanie

1950 Lekárska fakulta UK Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej patológie LF UK Bratislava
Ústav chorôb krvného obehu Praha

Najdôležitejšie výsledky:

Nervová regulácia jednotlivých segmentov cievneho stromu v konfrontácii s rozložením nervových terminál v cievnej stene.
Prvý údaj o rozsahu zúženia hlavnej prívodovej koronárnej tepny pri aktivovaní sympatika.
Dôkaz o súčasnom signále z lumenu koronárnej tepny, ktorý protipôsobí jej neurogénnemu zúženiu.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

1986-1993 International Union of Physiological Society (Council Member)
American Heart Association
American Physiological Society
Slovenská fyziologická spoločnosť
Česko-slovenská fyziologická spoločnosť

e-mail: gerova@unpf.savba.sk

tvorba

Monografie:

1961 The elasticity of sinocarotid region (spoluautorka)

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.