Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Bohumila Ferenčuhová / spoločenské vedy

Bohumila Ferenčuhová

PhDr. Bohumila Ferenčuhová CSc.
historička, Historický ústav SAV

* 5.02.1947 Martin
vzdelanie

1971 Filozofická fakulta UK Bratislava

Profesné zameranie: história, všeobecné dejiny, dejiny medzinárodných vzťahov

Študijné pobyty:
1969-1971 Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, Ecole normale superieure, bld. Jourdan, Francúzsko
1978 Institut istorii SSSR AN SSSR Moskva
1979 Instytut historii krajów socialistycznych Warszawa
1993 Ecole des hautes études en sciences sociales, Paríž
1994 University of Michigan, USA
1996-1997 Université de Genève, Švajčiarsko
1998 hosťujúca profesorka Université Paris I - Panthéon Sorbonne
2002 hosťujúca profesorka Université Robert Schuman Strasbourg
1995-2001 poverená prednáškami z dejín Slovenska v cykle D.E.A. Connaissance de l´Europe centrale contemporaine (10 hodín ročne) Université Robert Schuman Strasbourg, Centre d´études germaniques

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od r. 2000 členka vedenia (byra) International Commission of history of International Relations (Milano)
od 2003 členka vedeckého kolégia histórie SAV
od 1999 vedúca IV. oddelenia HÚ SAV (za obdobie 1918-1945)
1982- doteraz Historický ústav SAV
1971-1982 Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV
členka vedeckej rady HÚ SAV
členka komisie VEGA pre vedy historické
členka výboru Slovenskej historickej spoločnosti
členka Slovenského národného komitétu historikov

Najdôležitejšie výsledky:

Štúdie z dejín vzťahov medzi Francúzskom a strednou Európou od konca 18. storočia do súčasnosti.
Z dejín medzinárodných vzťahov 20. storočia a z problematiky Spoločnosti národov a medzinárodnej ochrany menšín (79)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť
International Commission of History of International Relations
Commission d´histoire contemporaine de l´Europe

Ocenenia:

1999 Medaila M. R. Štefánika I. stupňa, udelená Ústredným výborom slovenského Zväzu protifašistických bojovníkov 25.10.1999, číslo matriky 1063.

e-mail: histfere@savba.sk

tvorba

Monografia:

Sovietske Rusko a Malá dohoda
1999 Bratislava-Paris: Collège interarmées de défense, L´Association pour l´histoire et la culture de l´Europe centrale et orientale 1999
1999 Milan Rastislav Štefánik astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et européenne. Actes du colloque de Paris le 16 mars 1999, conférences tenues a l´École militaire le 15 avril 1999.
1995 Zostavenie a spoluautorstvo kolektívnych prác Francúzsko a stredná Európa. Vzťahy medzi Francúzskom a strednou Európou v rokoch 1867-1914.Vzájomné vplyvy a predstavy. Bratislava, Academic Electronic Press 1995

Vedecká výchova:

školiteľka 2 vedeckých ašpirantov dizertácie obhájené v rokoch 1995 a 1998
Je školiteľkou 3 doktorandov.
Bola členkou komisie pre udelenie dvoch doktorských titulov na Ecole des hautes études en sciences sociales v Paríži a oponentkou dvoch prác o utváraní slovenskej identity a menšinovej otázke na Slovensku.

Medzinárodné projekty:

V rokoch 1990-2002 koordinovala zo slovenskej strany pravidelné stretnutia slovenských, českých a francúzskych historikov (6 spoločných kolokvií)
Bola vedúcou slovenskej časti slovensko-švajčiarskeho projektu FNRS 7SLPJ048459 a organizátorkou štvorstrannej konferencie študentov a doktorandov Slovenska, Maďarska, Francúzska a Nemecka (spolu teda 8 medzinárodných vedeckých projektov).

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.