Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Oskár Elschek / spoločenské vedy

Oskár Elschek

prof. PhDr. Oskár Elschek DrSc.
hudobný vedec, Ústav hudobnej vedy SAV

* 16.06.1931 Bratislava
vzdelanie

1954 Filozofická fakulta UK Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1990 - 1997 Ústav hudobnej vedy SAV (riaditeľ, vedúci etnomuzikologického oddelenia)

Katedra etnológie Trnavsej univerzity

Prednáškové pobyty:

1992 - 1993 Nemecko
1988 Rakúsko
1987 - 1988 Maďarsko

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Academia Europaea
Gesellschaft für Musikforschung
International Musicological Society
Slovenská muzikologická asociácia
Slovenká národopisná spoločnosť pri SAV
UNESCO (International Council for Traditional Music)
Zväz slovenských skladateľov
International Organization of Folk Art (UNESCO)

Ocenenia:

2006 Cena ministra kultúry SR
2004 Štátne vyznamenanie Ľ. Štúra
1997 Herderova cena

Manželka: PhDr. Alica Elscheková, CSc. (1930), hudobná vedkyňa

e-mail: Oskar.Elschek@savba.sk
Elschek@chello.sk

tvorba

Publikácie:

1980, 1992 Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba (spluautor)
1992 Musikforschung der Gegenwart
1991 Slovenké ľudové píštaly a ďalšie aerofóny
1983 Slovenská ľudová inštrumentálna hudba
1983 Hudobná veda súčastnosti


zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.