Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vojtech Dangl / spoločenské vedy

Vojtech Dangl

PhDr. Vojtech Dangl CSc.
historik, Historický ústav SAV

vzdelanie

1962 Filozoficko-historická fakulta Karlovej Univerzity Praha

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 2004 Historický ústav SAV
od 1999 vedecká rada VHÚ (predseda)
1994 - 1999 Odbor vojenskohistorických výskumov (riaditeľ)
1970 - 2004 Vojenský historický ústav
1965-1970 Slovenský pamiatkový ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava
1962 - 1965 Múzeum SNP Banská Bystrica

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť
Vedecká rada HÚ SAV
Vedecká rada VHÚ
Slovensko-maďarská historická komisia

tvorba

Knižné publikácie a monografie:
2012 Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska
2009 Pod zástavou cisára a kráľa
2007 Bitky a bojiská v našich dejinách/2(Od vzniku stálej armády po prvú svetovú vojnu)
2006 Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia
2005 Bitky a bojiská v našich dejinách (Od Samovej ríše po vznik stálej armády)
1995, 1996 Vojenské dejiny Slovenska, zv. II., III. (spoluautor)
1992 Bethlen proti Habsburkům
1986 Vojenské dějiny Československa, d. II (spoluautor a redaktor)
1986 Slovensko vo víre stavovských povstaní
1984 Bitky a bojiská
1981 Slávni vojvodcovia
1976 Krompachy - pamätné miesto robotníckej vzbury
1970 Čierny orol NKP
1967 Kalište NKP

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.