Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dagmar Čierna / spoločenské vedy

Dagmar Čierna

PhDr. Dagmar Čierna DrSc.
historička, Historický ústav SAV

* 21.01.1941 Turčiansky sv. Martin
vzdelanie

1964 Filozofická fakulta UK Bratislava

životopis

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Českoslovenko-maďarská historická komisia
Slovenská historická spoločnosť pri SAV

0cenenia:

Prémia Slovenského literárneho fondu

e-mail: histcier@savba.sk

tvorba

Monografie:

2002 Pohľady na východ. Postoje k Rusku v slovenskej politike 1934-44
1992 Podoby československo-maďarského vzťahu 1938-49
1979, 1986 O nové Maďarsko
1974 Pokrokové študentské hnutie na Slovensku 1918 - 1938
1968 Študentstvo v odboji

Spoluautorka 6 monografií, v zborníkoch a časopisoch doma i v zahraničí publikovala 75 vedeckých štúdií a článkov

Vedecká výchova: 1

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.