Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Miloslav Blahynka / spoločenské vedy

Miloslav Blahynka

PhDr. Miloslav Blahynka PhD.
muzikológ, teatrológ, Kabinet divadla a filmu SAV

* 5.06.1961 Brno
+ 27.9.2011 Bratislava
vzdelanie

1984 Filozofická fakulta UK Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Kabinet divadla a filmu SAV
Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK
Katedra teórie hudby Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

2002 Exotizmus v opere
1998 Slovenská operná dramaturgia 1989-1998
Výskum v oblasti dejín, teórie a estetiky opery a hudobného divadla

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská hudobná únia
Slovenská muzikologická asociácia
Medzinárodná spoločnosť Johanna Straussa
Medzinárodná spoločnosť Leoša Janáčka
Slovenská teatrologická spoločnosť
Medzinárodná asociácia divadelných kritikov (AICT)
Česká spoločnosť pre hudobnú vedu

Ocenenia:

Diplom medzinárodnej spoločnosti Johanna Straussa

e-mail: blahynka@faros.axonpro.sk

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.