Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Imrich Barák / spoločenské vedy

Imrich Barák

RNDr. Imrich Barák CSc.
biológ, Ústav molekulárnej biológie SAV

* 27.05.1961 Bratislava
vzdelanie

1984 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

1999 Anglicko
1996 Spojené štáty americké
1994 Spojené štáty americké
1991 - 1993 Spojené štáty americké

životopis

Priebeh zamestnaní:

Ústav molekulárnej biológie SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Navrhnutie modelu dočasnej génovej asymetrie pri diferenciácii buniek Bacillus subtilus.
Vysvetlenie funkcie Spo0A pre iniciáciu sporulácie.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Konzorciu štrukturálno-biologických skupín pre Strednú a Východnú Európu (hlavný koordinátor)

Ocenenia:

2001 Vedec roka SR

e-mail: imrich.barak@savba.sk

tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 42/2

Vedecká výchova: 3

Medzinárodné projekty: 7

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.