Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Bakoš / spoločenské vedy

Ján Bakoš

prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
historik umenia, Ústav dejín umenia SAV

* 6.03.1943 Bratislava
vzdelanie

1965 Filozofická fakulta MU Brno

Študijné pobyty:
2003 Veľká Británia
1998 Veľká Británia
1997 Rakúsko
1993 Spojené štáty americké

životopis

Priebeh zamestnaní

od 1998 Ústav dejín umenia SAV Bratislava (riaditeľ)
1990 - 1992 Predsedníctvo SAV
1985 - 1990 Umenovedný ústav SAV Bratislava (riaditeľ)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská akademická spoločnosť
Učená spoločnosť SAV
1990-1997 Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska (predseda)
Association internationale des critiques d´art
International Association for Aesthetics

Ocenenia:

2003 Nummum academiae memorialem tribuit SAV
2000 Herderova cena za rok 2000 (Universität Wien)

e-mail: dejubaja@savba.sk

tvorba

Monografie:

2004 Intelektuál a Pamiatka

2000 Periferia a symbolický skok
Štyri trasy metodológie dejín umenia
Viedenská škola dejín umenia
Československý štrukturalizmus
Ruská historiografia
Ikonológia & Semiotika
1999 Umelec v klietke

Časopisecké publikácie: 87

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.