Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Csanyi Gabriel / profesijné komory

Ing. Csanyi Gabriel
prezident Slovenského inštitútu interných auditorov


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.