Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Valjan / profesijné komory

Ján Valjan

PharmDr. Ján Valjan
prezident Slovenskej lekárnickej komory

* 2.12.1952 Brezová pod Bradlom
vzdelanie

1968 - 1971 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Myjava
1971 - 1972 Vysoká škola chemicko-technologická, Bratislava
1972 - 1977 Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

životopis

Ján Valjan sa narodil v Brezovej pod Bradlom, kde navštevoval základnú školu. Strednú všeobecnovzdelávaciu školu absolvoval a úspešne ukončil v Myjave v roku 1971. V tom istom roku nastúpil v Bratislave na Vysokú školu chemicko-technologickú, odiaľ však po troch semestroch prestúpil na Farmaceutickú fakultu UK. Štúdium na fakulte ukončil v roku 1977.
Do zamestnania nastúpil PharmDr Ján Valjan v lete v roku 1977 do lekárne v Levoči k PhMr. Jozefovi Dudinskému.
Vojenskú službu absolvoval vo vojenských útvaroch v Topoľčanoch, v Prešove a nakoniec vo Vojenskej nemocnici v Bratislave (1977 - 1978). Po návrate znova nastúpil do lekárne v Levoči. Neskôr bol preložený do Spišskej Novej Vsi, kde bol vtedy vedúcim lekárnikom PhMr. Anton Ruttkay. V roku 1980 začal Ján Valjan pracovať v okresnej lekárni s RNDr. PhMr. Zoltánom Černíkom.
Prvú atestáciu z lekárenstva vykonal súčasný prezident Slovenskej lekárnickej komory v roku 1981 a o dva roky neskôr získal doktorát z klinickej farmácie. Druhú atestáciu získal roku 1986 a zároveň prebral levočskú lekáreň, kde pracoval do roku 1989. V decembri 1989 bpl menovaný do funkcie riaditeľa Lekárenskej služby, v ktorej zotrval do roku 1992.
V rokoch 1992 - 1993 bol vedúcim lekárnikom v lekárni v Hrabušiciach.
4. októbra 1993 získal Pharm.Dr. Ján Valjan povolenie na zriadenie Neštátneho zdravotníckeho zariadenia pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti a následne otvoril v Spišskej Novej Vsi lekáreň, v ktorej pracuje ako jej majiteľ do dnes.

Ján Valjan je dlhoročným funkcionárom Slovenskej lekárnickej komory, kde zastával rôzne funkcie, jej predsedom je od roku 2006.
Je členom vedeckej rady SZU.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.