Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Pribilinec / profesijné komory

MVDr. Milan Pribilinec
prezident Komory veterinárnych lekárov SR


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.