Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Horváth / spoločenské vedy / súdnictvo

Juraj Horváth

JUDr. Juraj Horváth
sudca Ústavného súdu SR

* 24.04.1947
vzdelanie

1982 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave

životopis

Pôsobenie


1982 - 1993 podnikový právnik v Poľnohospodárskych družstvách Zemianska Olča, Vrbová nad Váhom a Marcelová
1993 - 1999 komerčný právnik
1999 - 2002 advokát v Komárne
4. 7. 2002 vymenovaný za sudcu Ústavného súdu SR


Jazykové znalosti: maďarský, ruský

zdroj

Ústavný súd SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.