Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľubomír Dobrík / spoločenské vedy / súdnictvo

Ľubomír Dobrík

JUDr. Ľubomír Dobrík
sudca Ústavného súdu SR

* 19.03.1952 Zvolen
vzdelanie

1975 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave
1991 - 1993 absolvoval postgraduálne štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity M. Bella v Banskej Bystrici
Absolvoval stáže a študijné pobyty v Nemecku a Holandsku

Jazykové znalosti:
ruský, nemecký

životopis

Pôsobenie


1975 - 1991 pracoval na Okresnej prokuratúre v Prievidzi a Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici
1991 - 1994 zástupca prednostu Okresného úradu v Prievidzi
1994 sudca Okresného súdu v Prievidzi
1994 - 1997 štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti
28. 2. 1997 vymenovaný za sudcu Ústavného súdu SR
27. 2. 2004 opätovne vymenovaný za sudcu Ústavného súdu SR (na 12 rokov)


zdroj

Ústavný súd SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.